Holló László díj

A Holló László-díj kuratóriuma két elismerést osztott ki a nagy festő születésének 125. évfordulója kapcsán rendezett emléknapon a Kiskun Múzeumban március 7-én. Komiszár János debreceni festőművész és közíró, a kuratórium tagja ünnepélyes keretek között először Walter Gábor kecskeméti festőművésznek, majd a félegyházi Holló László Képzőművész Körnek adta át a díjat és az értékes ajándékokat.

“Egyik esetben sem vitatható az ítélet jogossága, melyet az ezután következő kiállításmegnyitók is igazoltak. Dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészetíró nagy érdeklődés közepette igen magas színvonalon, mégis közérthető szakmai értékeléssel nyitotta meg a tárlatokat.

A Kiskun Múzeum kiállítótermében Walter Gábor remek képsora látható, s bár sorolják őt az ún. „alföldi festők” közé is, mégis a sokoldalúság, a tehetségét minden témában megmutató művészek között tarthatjuk nyilván. Ebből adott ízelítőt ezen tárlata is, mellyel szinte keresztmetszetet mutatott témái sokszínűségéből.

A látványelvű festészet mellett kötelezte el magát, alkotásai hordozzák a tájszeretetet, a humánumot, a széles ívben értelmezett realista látás- és megjelenítési módot.

A harmonikus, az otthonosság érzetet kínáló, napfényben fürdő „szépen festett” tájképei több tájegységet ölelnek fel Ausztriától az erdélyi tájakig; az Alföld tágas térségének ízétől a tengerpart nyújtotta élményekig.

Sokszor a napfény lép elő főszereplővé képein, mely a mostani kiállításon is tetten érhető. Legizgalmasabban a „Kerti fények” című alkotásán, ahol az ülő alakot hátulról vonja be. Vagy a „Fények és kövek” című képén, ahol úgy jelenik meg az emberi lét, hogy maga az ember nincs is a képen. (Csak egy letett szalmakalap.) De ezek a fényhatások teszik a „Tündérkert” című képét is oly misztikussá, titokzatossá, vagy a jazz képeit oly extatikusan lüktetővé, izzóvá mint a „The drummer I.” című alkotást.

A terem főfalán mesteri tájképeket találunk, ahol pasztell és olajtechnikával  szédítő távlatokat éreztet. Az egész kiállítás legszebb alkotása is innen kerül ki, a „Csíki medence” című kép. Az „Őszi vízpart” bujasága szinte a „Tündérkert” varázsára felel. És ott vannak még a csendéletek a különböző tárgyakkal, a műterembelsőt ábrázoló alkotások. Bravúros megoldásúak, s bár holt tárgyak, mégis élettől duzzadónak érezzük a képet.

Walter Gábor művei egyszerre dinamikusak és a „megáll az idő” öröklétbe merevített pillanatok tárgyai, emlékei is. Dinamikusak annyira, amennyire az ember teszi-veszi, rakosgatja a körülötte lévő tárgyait. Mutatják a faktúra, az ecsetkezelés dinamikusságát, az erőteljes színhasználatot. Műveinek nagyobb része olaj, illetve pasztellkép.

Walter Gábor művészete, festészete elsősorban az érzelmekre ható, harmóniát, békességet hordozó és örömöt kifejező.

 

A Szakmaközi Művelődési Házban megnyílt Holló köri tárlaton egy egész más jellegű, de roppant kifejező kiállításra csodálkozhattak rá a megnyitó zsúfolásig jelenlevő érdeklődői. 34 alkotót összefogni, valamiféle egységes képanyagot kívánni tőlük, lehetetlen vállalkozás. Ezért választották az egyetlen olyan megoldást a rendezők, (Szabó Ildikó, Lantos Szabolcs) amely telitalálatnak bizonyult.

A „Nagy utazás” címet viselő jubileumi tárlat az utazás szimbólumára épít. Minden  kiállító egy-egy bőröndbe helyezte el munkáját, illetve néhány művet vasúti zászlóval takartak le. A megnyitón – gitárjáték közben – egyfajta akció, vagy performance keretében középiskolás diákok nyitogatták ki ezeket a bőröndöket, fokozatosan láttatva a közönséggel a műveket. Az alkotások, az alkotók jellegzetes stílusában, témájában készültek.

Nagyon szépen emlékeztek meg ezen az évfordulón a kör elhunyt tagjairól is. Az ún. Emlékfalon nyert elhelyezést Göblyös Simon, Terescsényi Endre, Bodor Miklós, valamint Dulity Tibor egy-egy műve ugyancsak kofferben.

Az alkotók közül egyesek csupán csak belehelyezték a bőröndjükbe képüket, tárgyukat, műalkotásukat, míg néhányan ennél többet is tettek. Alkotásaikkal gondolatokat ébresztettek mintegy megerősítve, továbbgondolásra késztetve a nézőt az utazáshoz kapcsolódó szimbólumrendszerben. Így kapcsolódik össze a Holló Kör 50 éve tartó nagy utazása életünk nagy utazásával, amint arra dr. Feledy Balázs rendkívül igényesen és választékosan utalt.

Feltűnő, nem közönséges kiállítás, de roppant szellemes. A megnyitón zajló eseményekbe bevonták a diákokat is, mintegy folyamatosságot érzékeltetve a múlt, a jelen, s tán a jövő között.

A kör a város meghatározó művészeti közössége. Fontos szerepet játszott és játszik kiállításaival Kiskunfélegyháza esztétikai ízlésformálásában. Rendszeres bemutatkozásaik, tárlataik jelentős tömegeket vonzanak és mindig a város jeles eseményei közé tartoznak.

Rosta Ferenc

forrás:  http://kis-kunsag.hu/hun/s_!news/i__9/i__23188