Egyesületi tagság

Tagfelvétellel kapcsolatban az ADATOK menü alatt olvashat bővebben.

Részlet az alapszabályunkból a tagságra vonatkozólag:

1.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki illetve amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, alapszabályát magára nézve kötelezőnek tartja, és az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz és az Elnökség tagfelvételi kérelmét jóvá hagyja.

2.) A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri és azt, valamit céljait szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.